Angst

Het fenomeen angst

Dit is een thema dat veel mensen in onze maatschappij bezighoudt, angst komt in uiteenlopende situaties voor.Angsten die vanuit vroege kinderjaren zijn ontstaan, is een gemarkeerd litteken dat in het geheugen nooit meer zal verdwijnen.Er zijn zoveel factoren die zowel irreële als reële angsten veroorzaken dat men daardoor algauw verlamt raakt.Het gaat om belangrijke fundamentele zaken zoals de toekomst, situaties die zich in het verleden hebben afgespeeld,gezondheid,individuele-collectieve veranderingen,kwijtgeraakte zekerheden denk aan relaties,werk gezinssituaties et cetera.Angst is een emotie dat bepaalde innerlijke processen ingang zet, angst heeft in die zin een belangrijke functie in  eenieder persoonlijk leven.Uiteindelijk is angst een uiting van beperktheid of het is een uiting op een diep verlangen.Men kan ervoor kiezen angsten te overwinnen of zich laten leiden door beklemmend angstgevoelens dat geen mogelijkheid biedt voor een vredelievend toekomst.Praktijk mari-bojang werkt vanuit 4 basis coachings-trainingsmethoden dat individuen aanzet om zichzelf in het middelpunt te plaatsen door te leren om  gaan met normale angsten.

Levenscoach praktijk mari-bojang bied ondersteuning bij:

  •  Angstig verlammend/remmende emoties
  • Angst hebben over zichzelf om niet gekwetst te worden
  • Angst om geen vaste grond onder de voeten te hebben
  • Angst voor veranderingen om aan iets nieuws te beginnen
  • Angstig zijn in relaties om niet alleen te hoeven zijn/angstig zijn om niet te kunnen voldoen aan verwachtingen