Samenwerkingsverbanden

Een samenwerkingsverband aangaan op welk relationeel gebied dan ook zijn natuurwetten  aan verbonden.De natuurwetten die daaraan verbonden zijn: is evenwichtigheid in het nemen en ontvangen, eerlijkheid,respect hebben voor jezelf en voor anderen.Heel eenvoudig, maar in de praktijk wilt dat wel eens anders uitpakken.Men laat zich vaak door egoïsme meeslepen in de vorm van jaloezie,overdreven competitief gedrag vertonen,aversie hebben tegen het onbekende,of klagen over anderen vanuit ontevredenheid over zichzelf.In dit soort situaties(gevallen) heeft men te maken met innerlijke balansstoornissen dat niet genegeerd mag worden.Even voor de duidelijkheid,het gaat hier niet over dat men bijvoorbeeld zich niet kan irriteren of geen mening mag hebben over bepaalde gang van zaken integendeel zelfs.Waar het omgaat,is weten dat niemand perfect is er is  altijd baas boven baas de vraag is dan ook hoe ga je daarmee om?Ook dit kun je zo eenvoudig mogelijk naar situatie invullen,de ideale basishouding is openstaan voor kritiek want die heb je en die blijf je houden.Begrip kunnen tonen voor elkaar,want ieder mens heeft zijn  genante,mooie ontroerende meeslepende ervaringen.Bovenal is vriendelijkheid de beste wapen tegen lage emotionele energieën,maar ook is het van belang dat men zich behoed door duidelijk grenzen te stellen in relaties.Mensen met een negatieve instelling kunnen beter vermeden worden.Natuurwetten drukt zich symbolisch uit in respect,balans en eerlijkheid.