Samenwerkingsverbanden en ego's

Personen met een sterke dominante ego kunnen lastig zijn in omgang,omdat men over het algemeen geen zicht heeft op het geheelheid in bepaalde situaties.Een samenwerkingsverband aangaan kan alleen in harmonie verlopen als je bereid bent om je ego opzij te zetten,om persoonlijk of gezamelijke doel te kunnen bereiken wat deze doelen ook mogen zijn.Wanneer men minder zelfingenomen is zal er veel meer succes op langere termijn behaald kunnen worden.Dat wil zeggen dat je eigen zaken voor elkaar moet zien te krijgen met de hulp van anderen zonder gefixeerd te zijn op jezelf,zodat ieder en  jij zelf er wat aan kan hebben.