Zelfverwerkelijking in moeilijke tijden

Er is geen uitdaging groter dan het realiseren van dromen en wensen,want wat de wensen ook zijn de uiting daarvan is van essentieel belang.We leven in een tijd waarbij het belangrijk is om te vertrouwen dat waar je ook doorheen gaat wat de uitdagingen mogen zijn,dat je gelooft in positieve manifestatie. Hoe doe je dat als je om je heen kijkt en je geconfronteerd word met aardse problemen? Of als je zelf in een onzekere situatie zit? Daar komt het magische woord vertrouwen, vertrouw dat voor alles een timing is weggelegd om iets te willen realiseren.Maakt het niet uit wat precies,dat daar tijd en plaats voor is om tot werkelijkheid te komen.Uit ervaring weet ik als in het externe wereld geen klaarheid te vinden is,dat het je aardig van stuk kan brengen en toch als je goed kijkt zijn er tekenen toevalligheden die bevestigen dat je op de goede weg bent.Maar al merk je de subtiele signalen op is het dan zo dat je vastberaden doorgaat of neem je het maar voor wat het is? Als er een bevestiging plaats heeft gevonden is focus en je verbinden met het doel dat het enige is wat je te doen staat.Raak door externe omstandigheden niet afgeleid,wat jij graag wilt realiseren heeft tijd nodig om tot stand te komen wees geduldig hierin.Hulp dat nodig is of inspiratie dat nodig is komt vanzelf als je intentie op focus gericht is en de stappen onderneemt  die nodig zijn om te groeien.Zorg goed voor jezelf en je naasten omgeving wees bereid om de weg naar het onbekende zonder angst te volgen.Geniet om het feit dat je onderweg bent naar iets dat met passie instand wordt gebracht,dat alleen jij wellicht samen met anderen tot werkelijkheid zal brengen leef je droom!

Heel veel harte groet,

Mariama Camara Bojang