Gedragspatronen & Gewoontes

Het doorbreken van beperkende gedachten en of gedrag zou eens een moeilijke opgave kunnen zijn om aan te beginnen.Maar als men merkt dat een aangeleerd gedrag of manier van denken het dagelijkse leven belemmerd,dan kan het tijd zijn om je

leven onder de loep te nemen.Veranderingen willen toepassen is een keuze die niet altijd even makkelijk is maar welliswaar noodzakelijk.

Het veranderen van gedrag

Begint bij het doorbreken van automatisme en daarvoor in de plaats een alternatieve te vinden dat veel meer voordelen heeft en ook gelukkiger maakt.Dit vraagt om planning herhalingen discipline en bewustwording.Zodat op den duur het gewenste gedrag en of gewoonte automatisme zal worden.

Het is een kwestie van dagelijkse herhalingen en oefeningen waar men gebaat bij is wil het tot goede resultaten leiden.Om veranderingsprocessen te kunnen doorstaan is het van belang dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.

 

Terugvalmomenten

Een terugvalmoment is onvermijdelijk,het heeft geen invloed op doorvoering bij veranderingsprocessen om dat het eenmaal erbij hoort.Wat wel belangrijk  is bijsturing en mildheid er even bij  stilstaan om terug te  kijken waar het mis is gegaan,om vervolgens de draad weer op te kunnen pakken.